Branchvereniging

De VLOK is de belangenorganisatie voor klussenbedrijven, opgericht in 1983. Op vele terreinen is de VLOK sinds jaar en dag dé gesprekspartner van de overheid en andere maatschappelijke organisaties.
De VLOK is er voor de opdrachtgever: als informatiepunt over de mogelijkheden van het klussenbedrijf (de klantgerichte specialist in veelzijdigheid) en als hulp bij het vinden van een klussenbedrijf. De VLOK stimuleert het verstrekken van duidelijke opdrachten en bewerkstelligt dat gemaakte afspraken daadwerkelijk worden nagekomen, de VLOK staat hier tevens garant voor.
Ondanks het hoge percentage tevreden klanten bij VLOK-leden, biedt de VLOK u een duidelijke arbitrage- en garantieregeling waar partijen - indien nodig - op terug kunnen vallen.
Sinds 1998 heeft de VLOK - samen met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis - als basis voor deze garantie de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden opgesteld.
U kunt hier op de website van de VLOK komen.
VLOK – Uitvoeringsvoorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Klussenbedrijven (VLOK) zijn tot stand gekomen in april 1998 in overleg met de Consumentenbond en de ‘vereniging eigen huis’ in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulering overleg van de Sociaal-economische Raad en treden in werking per 1 oktober 1998. Deze voorwaarden kunnen slechts in overleg met genoemde consumentenorganisaties worden gewijzigd of aangevuld.